Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.       din data de:      .

PARTILE CONTRACTANTE:

SC IASAIR EXPRESS SRL, cu sediul in Iasi, str. Spital Pascanu nr. 27, cod unic de inregistrare RO 13863542, titulara a Licentei de turism nr. 482/08.01.2019, pentru Agentia de turism TOTEM TURISM, cu sediul in Iasi, Str. Costache Negri 60, reprezentata prin Burlui Cristina, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia,

Si

Turistul/Reprezentantul turistului: 
Domnul/Doamna            , domiciliat/domiciliata in      , telefon      , posesor/posesoare al/a cartii de identitate/pasaport seria/nr.       eliberat/eliberata de       la data      , au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

I. DISPOZITII GENERALE
1. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de Agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau de tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
2. Bonul de comanda, voucherul, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, biletul de excursie, programul turistic, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut in anexa la prezentul contract.

II. APARITIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE
1. In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, contractul se considera incheiat in momentul in care turistul a platit avansul convenit si a primit confirmarea solicitarii sale.
2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, contractul se considera incheiat o data cu plata integrala a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in bonul de comanda, voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata. 
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in bonul de comanda, materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in bonul de comanda, materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.

IV. PRETUL 
1. Pretul contractului este       si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Avansul este de      , iar plata finala in valoare de  se va efectua pana la .
2. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. In situatia in care turistul sau reprezentantul turistului nu achita contravaloarea pachetului conform termenelor din contract, agentia are dreptul sa anuleze rezervarea pachetului de servicii, fara a avea obligatia returnarii contravalorii sumelor incasate, ce vor fi retinute ca si penalizare, conform conditiilor mentionate in Bonul de comanda la punctul 10. 
4. In calitate de detailist, agentia se obliga la plata sumelor incasate de la turist catre agentia touroperatoare organizatoare, conform termenelor prevazute in contractul de colaborare dintre acestea.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI 
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii. 
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
3. Agentia nu este raspunzatoare de eventualele nereguli in conditiile oferite de unitatile de cazare daca, clasificarea pe stele a hotelului contractat de turist, corespunde cu cea atribuita in mod oficial de Autoritatile in drept din tara de origine conform standardelor proprii. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie.
4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata: 
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; 
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice; 
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. 
5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului; 
b) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza schimbarilor intervenite in traficul aerian, referitoare la compania aeriana, tipul de avion sau orarul de zbor, a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. Agentia nu raspunde pentru eventualele daune aparute ca urmare a acestor schimbari si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele ce au dus la neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
d) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii.
e) cand neexecutarea la termen/executarea defectuoasa a contractului se datoreaza in mod exclusiv culpei agentiei touroperatoare organizatoare .
f) Agentia de turism revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie Agentia de turism tour operatoare, organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina exclusiva a organizatorului. 
6. Raspunderea agentiei pentru riscul contractului inceteaza in momentul livrarii pretului pachetului de servicii turistice contractat catre agentia touroperatoare organizatoare. Turistul intelege si accepta ca din acel moment Agentia nu poate si nu va fi raspunzatoare pentru orice actiune sau inactiune a agentiei touroperatoare organizatoare.
7. Agentia are obligatia sa furnizeze turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in mijloacele de transport incluse in contract; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa Ie permita contractarea.
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. 
8. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, turistul are dreptul sa accepte varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI 
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata penalitatilor sau acceptarea noilor conditii ale contractului.
3. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
3.1. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
d) anularea s-a datorat partenerilor furnizori de servicii turistice.
4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia.
Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. 
In cazul unor evenimente de forta majora (imbolnaviri, decese), precum si in cazul modificarilor aduse rezervarilor deja confirmate, penalizarile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii locali de servicii turistice.
5. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face conform conditiilor unitatii de cazare.
6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

VII. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI 
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari standard dupa cum urmeaza: 
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 21-30 de zile inainte de data plecarii; 
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 21 zile inainte de plecare, pentru neprezentarea la program sau in cazul in care comanda se realizeaza intr-o perioada speciala (targ, conferinte, expozitii, sarbatori, alte evenimente speciale.. ). 
d) 25 euro pentru fiecare nume modificat dupa confirmarea serviciilor, daca rezervarea permite.
e) In anumite cazuri se vor aplica conditiile speciale de penalizare precizate la punctul 10 al bonului de comanda;
2. In cazul ofertelor speciale ( EARLY BOOKING /INSCRIERI TIMPURII) din oferta standard a agentiei este supus conditiilor speciale de anulare si anume:
a) Dupa rezervare si achitarea avansului nu mai sunt permise modificari de nume, modificari de perioada, hotel, servicii, etc.
b) Renuntarea/anularea la calatoria din oferta Early Booking/Inscrieri Timpurii atrage dupa sine penalizarea cu 100% a serviciilor contractate.
c) Neachitarea in termenul prevazut pentru perioada de Early Booking atrage dupa sine majorarea tarifului calatoriei pana la tariful din oferta de catalog standard.
3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri doar in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport, la locul de plecare sau la hotel, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. 
7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 
8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract. 
 
VIII. RECLAMATII 
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare la fata locului in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). 
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.

IX. ASIGURARI
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, astfel:
In cazul in care pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre SC IASAIR EXPRESS SRL - Agentia Totem Turism in calitate de agentie touroperatoare, turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei TOTEM TURISM, la S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, cod 011822, telefon 0214057420, prin Polita de asigurare seria I nr. 52794/19.10.2021 valabila pana la 18.10.2022.
Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. In cazul in care Asiguratul nu efectueaza repatrierea Turistului, acesta are obligatia de a anunta S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea Turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare.
2. In cazul in care Turistul solicita de la Asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la art. 2 din prezentul capitol.
4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Asigurat, Turistul nu a primit sumele solicitate de la Asigurat, are loc evenimentul asigurat.
5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligatia de a transmite catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A., prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
6. Documentele justificative contin, dar nu se limiteaza la: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si bonul de comanda, b) confirmarile de primire precizate la art. 2, 3 si 5 din prezentul capitol, c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist, d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de catre Turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia. In cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu Agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei.
8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. a ultimului document justificativ de la Turist.
9. In cazul in care dupa plata despagubirii, Asiguratul plateste debitul catre Turist, acesta are obligatia de a restitui S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP S.A. despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de la Asigurat a sumelor reprezentand debitul.
10. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist si asigurator.
In cazul in care pachetul de servicii este vandut de SC IASAIR EXPRESS SRL  - Agentia Totem Turism , in calitate de agentie detailista, in contul altei agentii touroperatoare, turistul este asigurat prin polita respectivei agentii touroperatoare organizatoare, la Societatea de Asigurare proprie acelei agentii , mentionata in Bonul de comanda la punctul 12.1.
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. 

X. DISPOZITII FINALE
1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631 /2001, cu modificarileulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107 /1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.
4. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal
4.1. Datele cu caracter personal prelucrate de SC IASAIR EXPRESS SRL
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.
In contextul rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri comercializate de catre SC IASAIR EXPRESS SRL, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.
In acest sens, SC IASAIR EXPRESS SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).
4.2. Persoanele vizate
Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre SC IASAIR EXPRESS SRL, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.
4.3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorele scopuri:
-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
4.4. SC IASAIR EXPRESS SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia turoperatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor SC IASAIR EXPRESS SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.
4.5. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal
Destinatarii datelor inseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC IASAIR EXPRESS SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.
4.6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
In vederea realizarii scopului mentionat, SC IASAIR EXPRESS SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC IASAIR EXPRESS SRL, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit al dvs., veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC IASAIR EXPRESS SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC IASAIR EXPRESS SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne SC IASAIR EXPRESS SRL si/sau vor fi distruse.
4.7. Drepturile persoanelor vizate
In relatia cu SC IASAIR EXPRESS SRL, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a fi informat inseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.  
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SC IASAIR EXPRESS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.
In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC IASAIR EXPRESS SRL poate:
-   fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
-   fie sa refuze sa dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
4.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastra
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC IASAIR EXPRESS SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Iasi, Str. Costache Negri 60, cod postal 700070 sau prin transmiterea unui e-mail catre gdpr@totem.ro.
4.9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:
-  faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata in scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, desfasurarii evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri;
- faptul ca SC IASAIR EXPRESS SRL va prelucra datele dumneavoastra personale doar in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.
5. CONSIMTAMANTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)
Subsemnatul(a)       (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de        (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor        varsta de       ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca SC IASAIR EXPRESS SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si varsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atat a datelor personale proprii, cat si protectia datelor personale ale minorului.
6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


 
Agentia TOTEM TURISM (SC IASAIR EXPRESS SRL),
Reprezentant: 
Semnatura si stampila

Turist/Reprezentant turist,
Numele si Prenumele           .
Semnatura